آیا می توان ADHD را بدون دارو درمان کرد؟برای اکثر خانواده ها، تشخیص ADHD به معنای یک سفر طولانی در دنیای داروها است. اما موفق ترین درمان ترکیبی از داروها و یادگیری برای مدیریت رفتار است.منبع