اهمیت نظارت بر رژیم غذایی در 24 ماه اول زندگی


تغذیه نقش حیاتی در رشد و نمو نوزادان و کودکان خردسال دارد. اوایل دوران کودکی یک دوره حیاتی برای ایجاد عادات غذایی سالم است که می تواند پیامدهای بلندمدتی برای پیامدهای سلامتی داشته باشد.

مطالعه: هر لقمه را بشمارید تا «هر لقمه شمارش شود»: فاصله‌های اندازه‌گیری و دستورالعمل‌های آینده برای ارزیابی رژیم غذایی از بدو تولد تا 24 ماهگی. اعتبار تصویر: اوگنی آتاماننکو / Shutterstock.com

در مورد مطالعه

مطالعه جدیدی که اخیرا در مجله منتشر شده است مجله فرهنگستان تغذیه و رژیم غذایی به نیاز به روش‌های بهبود یافته برای ارزیابی دریافت رژیم غذایی در نوزادان و کودکان خردسال می‌پردازد.

در اینجا، محققان از همکاری ملی برای تحقیقات چاقی کودکان (NCCOR) اثربخشی دستورالعمل‌های غذایی برای آمریکایی‌ها (DGA) را در کاهش چاقی کودکان ارزیابی می‌کنند و در عین حال شکاف‌ها را در اندازه‌گیری‌های رژیم غذایی نیز شناسایی می‌کنند. علاوه بر این، محققان همچنین یک رویکرد جدید برای شناسایی شکاف‌های اندازه‌گیری که ممکن است وجود داشته باشد، پیشنهاد می‌کنند

محدودیت های روش های ارزیابی رژیم غذایی فعلی

روش‌های غذایی سنتی، مانند یادآوری 24 ساعته والدین و یادداشت‌های غذایی، پرسشنامه‌های دفعات غذا، و ابزارهای ارزیابی رژیم غذایی مبتنی بر تصویر، به دلیل مشکلات در تخمین اندازه وعده‌ها و یادآوری دقیق غذاهای مصرف‌شده، مستعد خطا هستند. علاوه بر این، بسیاری از روش‌های ارزیابی رژیم غذایی کنونی استاندارد نشده‌اند، تایید نشده‌اند، و نمی‌توانند تنوع و پیچیدگی شیوه‌های تغذیه اولیه را به تصویر بکشند.

بسیاری از شکاف های اندازه گیری رایج و همپوشانی نیز در سایر حوزه های جمع آوری داده ها ارزیابی شده اند. اینها شامل ناتوانی در ضبط تنظیمات، افزایش بار بر روی شرکت کننده، و نیاز به زمان یا پول بیش از حد برای مدیریت صحیح است. علاوه بر این، گزارش‌های پروکسی توسط بسیاری از مراقبان مختلف، گزارش‌های جانبدارانه، و تغییرات شناخته شده در ترکیب شیر انسان، همگی منابع بالقوه خطا هستند که تأثیر آن بر دقت اندازه‌گیری ناشناخته باقی مانده است.

توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها در حال گسترش است. با این حال، توجه کافی به تأثیر سوگیری فردی، اجتماعی و سیستمی در ساخت الگوریتم‌هایی که زیربنای هوش مصنوعی هستند، صورت نمی‌گیرد.

فناوری‌های دیجیتال جدید توسعه یافته و در حال توسعه هستند که می‌توانند به صورت منفعلانه و فعالانه اطلاعات را به صورت غیرفعال و فعال جمع‌آوری کنند. با این وجود، بسیاری از این رویکردها برای اطمینان از انطباق آنها نیاز به تنظیم دقیق بیشتری دارند

راه حل لقمه شماری

برای رفع این محدودیت ها، محققان استفاده از فناوری شمارش لقمه را به عنوان راه حلی بالقوه برای غلبه بر این شکاف های اندازه گیری پیشنهاد می کنند. با کمی کردن تعداد نیش‌های گرفته شده در طول تغذیه، این فناوری می‌تواند داده‌های عینی در مورد مصرف غذا، دفعات تغذیه و رفتارهای خودتنظیمی ارائه دهد.

استفاده از فناوری شمارش لقمه می تواند به ارزیابی دقیق تری از انرژی و مواد مغذی دریافتی در نوزادان و کودکان خردسال منجر شود. همچنین ممکن است به شناسایی الگوهای تغذیه، ترجیحات و ارتباط بین رفتارهای غذایی و نتایج سلامت کمک کند.

در آینده، ابزارهای ارزیابی استانداردی که فناوری شمارش لقمه را ادغام می‌کنند، می‌توانند دقت و قابلیت اطمینان اندازه‌گیری‌های دریافت رژیم غذایی را در نوزادان و خردسالان افزایش دهند. علاوه بر این، این ابزارها ممکن است برای در نظر گرفتن تغییرات خاص سنی در شیوه های تغذیه و همچنین گنجاندن ابزارهای متنوع فرهنگی ابداع شوند.

چشم انداز آینده

یافته‌های مطالعه کنونی پیامدهای قابل‌توجهی برای تحقیقات آینده و ابتکارات بهداشت عمومی متمرکز بر تغذیه دوران کودکی دارد.

مهمتر از همه، مطالعات آینده برای اعتبار سنجی فناوری شمارش نیش در مقایسه با روش های ارزیابی رژیم غذایی مورد نیاز است. با مقایسه دقت و قابلیت اطمینان شمارش گزش با سایر معیارها، محققان می توانند اعتبار این رویکرد جدید را ثابت کنند و از کاربرد آن در بین جمعیت های مختلف اطمینان حاصل کنند.

فناوری شمارش لقمه پتانسیل کسب بینشی در مورد پویایی تغذیه، مانند رفتارهای خودتنظیمی و رفتارهای خوردن را ارائه می دهد. تحقیقات بیشتر در مورد این پویایی‌ها می‌تواند مداخلاتی را با هدف ترویج عادات غذایی سالم و پیشگیری از چاقی در دوران کودکی نشان دهد.

مطالعات طولی نیز برای ارزیابی تاثیر طولانی مدت تغذیه زودهنگام بر نتایج سلامتی مورد نیاز است. با ردیابی الگوهای غذایی از بدو تولد تا 24 ماهگی و بعد از آن، محققان می توانند بین تغذیه اولیه و نتایج بعدی سلامتی مانند رشد، رشد شناختی و خطر بیماری های مزمن ارتباط برقرار کنند.

با همکاری گسترده، نه تنها می توان هر لقمه ای را حساب کرد، بلکه می توان هر لقمه ای را نیز حساب کرد.منبع