بعدی برای کووید چیست؟ در اینجا آنچه باید بدانید

با پایان یافتن جشن‌های تعطیلات در ایالات متحده، کووید در حال افزایش است، حتی در حالی که مردم به دنبال سال نوی سالم‌تر هستند. در حالی که بسیاری دوست دارند حتی با فکر کردن به کووید تعطیلات را بگذرانند، این سوال که بعد از کووید چه اتفاقی می افتد همیشه مطرح است. در اینجا چیزی است که باید بدانید.منبع