تحقیقات نشان می دهد واکسیناسیون کووید-19 بر سلامت جفت در زنان باردار تأثیری ندارد

بیشتر مطالعات قبلی در مورد تأثیر واکسیناسیون COVID-19 در دوران بارداری بر نتایج مادر و نوزاد متمرکز شده است. در مقابل، برای این مطالعه، محققان 18 شاخص سلامت جفت، مانند وجود ضایعات، لخته‌های خون و التهاب مرتبط با خطر بالاتر مشکلات سلامتی برای نوزادان و مادرانشان را بررسی کردند. آنها همچنین داده هایی را از سوابق بالینی در مورد وزن نوزادان هنگام تولد و امتیازی که وضعیت سلامتی نوزادان را در یک دقیقه و پنج دقیقه پس از تولد ارزیابی می کند جمع آوری کردند که به آن نمره آپگار می گویند.

مرجع مجله:

بر اساس تحقیقات جدید پاتولوژیست های Weill Cornell Medicine و NewYork-Presbyterian، واکسیناسیون علیه کووید-19 هیچ تاثیری بر سلامت جفت در زنان باردار نداشته است. محققان خاطرنشان کردند که یافته ها که در 27 ژوئن به عنوان یک نامه تحقیقاتی در مجله آمریکایی زنان و زایمان منتشر شد، بر ایمنی واکسیناسیون در دوران بارداری برای نوزادان و زنان باردار تأکید بیشتری دارد.

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.06.039منبع

منبع:

همانطور که از تحقیقات قبلی انتظار می رفت، 95 درصد از نوزادان متولد شده از مادران واکسینه شده دارای آنتی بادی های قابل تشخیص علیه SARS-CoV-2 در خون بند ناف بودند. مطالعات دیگر نشان داده اند که واکسینه کردن مادران در دوران بارداری نه تنها از آنها در برابر بیماری شدید کووید-19 محافظت می کند، بلکه به محافظت از نوزادان آنها برای چندین ماه پس از تولد نیز کمک می کند.

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که به طور کلی، این یافته‌ها به مجموعه دانش موجود می‌افزاید که نشان می‌دهد واکسن‌های COVID-19 در دوران بارداری بی‌خطر هستند.

محققان یافته‌های 431 زن را که در مرکز پزشکی نیویورک-پرزبیتریان/ویل کورنل بین آوریل 2020 تا ژوئیه 2021 نوزادان مجردی به دنیا آوردند تجزیه و تحلیل کردند و نتایج را برای 164 زن که در دوران بارداری واکسینه شده بودند، مقایسه کردند که حداقل دو دوز واکسن دریافت کرده بودند. یک واکسن mRNA COVID-19 (Pfizer یا Moderna)، با 267 زن واکسینه نشده. تمام زنانی که در این مطالعه شرکت کردند هیچ مدرکی دال بر عفونت فعلی یا قبلی SARS-CoV-2 نداشتند. محققان هیچ تفاوت قابل توجهی در شاخص های سلامت جفت، وزن هنگام تولد یا امتیاز آپگار بین زنان واکسینه شده و واکسینه نشده پیدا نکردند.