تغییر روند در سرطان روده بزرگ

سرطان کولورکتال در افراد جوان و در زنان در حال افزایش است. در اینجا آمده است که به دنبال چه علائمی باشید و چه سنی را غربال کنید.منبع