درمانی برای کرون: چقدر به هم نزدیکیم؟محقق پزشکی

یک محقق بیماری کرون در مورد تلاش برای درمان و درمان های بهتر صحبت می کند.منبع