دعوای قضایی ادعا می کند که خوردن اسکیت خطر ایمنی را به همراه دارد

غول آب نبات Mars Inc، که تجربه چشیدن رنگین کمان را نوید می دهد، به دلیل مواد تشکیل دهنده آب نبات محبوب خود مورد انتقاد قرار گرفته است.منبع