روش جدید مبتنی بر CRISPR برای مطالعات بیشتر سرطان مفید استمحققان مکانیسمی را شناسایی کرده اند که توسط آن یک انکوژن که معمولاً در بیماران سرطانی فعال می شود، بر سرعت رشد سلول ها تأثیر می گذارد. در آینده، این یافته‌ها می‌تواند به توسعه درمان‌های جدیدی که می‌تواند از تحریک رشد تومور توسط ژن‌های سرطان جلوگیری کند، کمک کند.

محققان با تمرکز بر اثرات انکوژن MYC اطلاعات جدیدی در مورد عوامل تنظیم کننده رشد سلول های سرطانی نشان داده اند. MYC بیان ژن‌هایی را که برای رشد سلولی مهم هستند، ترویج می‌کند و در بیش از نیمی از سرطان‌های انسان بیش فعال است. با این حال، در حال حاضر هیچ دارویی برای مهار عملکرد MYC وجود ندارد زیرا ساختار پروتئین آن برای هدف‌گیری درمانی مناسب نیست.

گزینه جایگزین برای جلوگیری از فعالیت MYC، مهار عملکرد ژن های هدف MYC است. در مطالعه اخیر خود، محققان دانشگاه هلسینکی متعلق به مرکز عالی تحقیقات ژنتیک تومور آکادمی فنلاند، ژن‌های هدف MYC را شناسایی کرده‌اند که مسئول اثرات افزایش رشد آن هستند.

– در یک بافت سالم، رشد و تکثیر سلولی فرآیندهایی به شدت کنترل شده است. محقق ارشد Päivi Pihlajamaa توضیح می دهد که در طول توسعه سرطان، سلول ها از این مکانیسم های کنترلی فرار می کنند و به طور غیرقابل کنترلی رشد می کنند.

محققان مکان‌های اتصال ژنومی انکوژن MYC را در نواحی تنظیمی ژن‌های هدف آن شناسایی کردند و نشان دادند که حذف این مکان‌های اتصال از DNA باعث کاهش رشد سلولی می‌شود. این یافته ها اخیرا در منتشر شده است بیوتکنولوژی طبیعت.

– نتایج ما نشان می دهد که تغییرات بسیار کوچک در DNA سلولی، مانند اصلاح یک عنصر تنظیم کننده ژن، می تواند تأثیر قابل توجهی بر سرعت تکثیر سلول ها داشته باشد، Pihlajamaa تایید می کند.

این یافته ها ممکن است برای بسیاری از بیماران سرطانی در آینده مفید باشد.

Pihlajamaa می گوید: درک بهتر مکانیسم هایی که رشد سلولی را کنترل می کنند می تواند به شناسایی اهدافی که به طور بالقوه می توانند توسط داروهای جدید سرطان مهار شوند، کمک کند.

روش جدید برای مطالعات بیشتر مفید است

یکی دیگر از تأثیرات اصلی این مطالعه از روش جدیدی است که توسط محققان توسعه داده شده است. مهمتر از همه، اندازه گیری اثرات تغییرات در عناصر کوچک DNA بر رشد سلولی به طور قوی و دقیق امکان پذیر است.

پروفسور Jussi Taipale رهبر گروه توضیح می دهد که این روش برای مطالعات آینده بسیار سودمند است، زیرا می توان از آن برای بررسی چگونگی تأثیر جهش های مختلف بر تکثیر و سایر خواص سلولی استفاده کرد.

این روش مبتنی بر به اصطلاح قیچی ژنتیکی، یعنی سیستم CRISPR-Cas9 است که اخیراً به ابزار مهمی برای تحقیقات زیست پزشکی تبدیل شده است. این سیستم توجه زیادی را به خود جلب کرده است زیرا ویرایش ژنوم را با کارایی و دقت بالا امکان پذیر می کند.

با این حال، فرآیند ویرایش ژنوم، پاسخ آسیب DNA را القا می کند و بر رشد سلولی تأثیر می گذارد. بنابراین، ضروری است که محققان بتوانند اثرات جهش مورد نظر را از اثرات ناشی از فرآیند ویرایش ژنوم متمایز کنند.

Taipale می گوید: – روش ما این مشکل را با استفاده از یک استراتژی آزمایشی حل می کند که در آن سلول هایی که تحت ویرایش ژنوم قرار گرفته اند مستقیماً با یکدیگر مقایسه می شوند و سلول های نوع وحشی ویرایش نشده از تجزیه و تحلیل دور ریخته می شوند.

Taipale نتیجه می گیرد که این یک روش قدرتمند است که می تواند تأثیر عمده ای در روشن کردن فرآیندهای کنترل کننده رشد سلولی در آینده داشته باشد.

منبع:

مرجع مجله:

Pihlajamaa، P.، و همکاران (2022) یک روش CRISPR دقیق رقابتی برای شناسایی اثرات تناسب مکان‌های اتصال فاکتور رونویسی. بیوتکنولوژی طبیعت doi.org/10.1038/s41587-022-01444-6.منبع