فرار قابل توجه ایمنی هومورال به ظهور و گسترش سریع زیرشاخه های BA.4 و BA.5 جهش یافته با Arg346 کمک می کند.


در مطالعه اخیر منتشر شده در بیماری های عفونی لانستمحققان تیترهای خنثی کننده نمونه های پلاسما را در برابر سندرم حاد تنفسی شدید ویروس کرونا 2 (SARS-CoV-2) گونه جدید نگران کننده (VOC) زیر متغیرهای BA.4 و BA.5 Omicron با جهش آرژنین (Arg)346 اندازه گیری کردند.

مطالعه: فرار از ایمنی هومورال بیشتر در زیرشاخه‌های SARS-CoV-2 BA.4 و BA.5.  اعتبار تصویر: Alexyz3d/Shutterstock
مطالعه: فرار از ایمنی هومورال بیشتر در زیرشاخه‌های SARS-CoV-2 BA.4 و BA.5. اعتبار تصویر: Alexyz3d/Shutterstock

زمینه

ناحیه پیوند گیرنده (RBD) گلیکوپروتئین SARS-CoV-2 spike (S) در زیرشاخه های Omicron BA.4 و BA.5 به طور مداوم جهش می یابد. چندین کشور شاهد ظهور زیرمجموعه‌های BA.4/BA.5 با جهش‌های Arg346 S، BA.4.6، BA.5.2.6، BA.4.1.9، BF.7 و BE.1.2 بوده‌اند. در حالی که این گونه های فرعی Omicron جهش یافته دارای جهش Arg346 ترئونین (Thr) هستند، سایرین مانند BA.4.7، BF.13 و BA.5.9 به ترتیب دارای جهش Arg346Serine (Ser) و Arg346Isoleucine (Ile) هستند.

به طور قابل توجه، برخی از این گونه های فرعی Omicron، به ویژه BA.4.6، بنابراین، در مقایسه با سایرین، از جمله سویه های قبلی BA.4 و BA.5، مزیت رشدی کسب کرده اند. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که Arg346 به عنوان یک باقی مانده اسید آمینه ایمونوژنیک مهم است که به SARS-CoV-2 پتانسیل فرار از آنتی بادی های خنثی کننده را می دهد. بنابراین، نیاز مبرمی به ارزیابی داروها و واکسن‌ها علیه انواع فرعی Omicron BA.4 و BA.5 وجود دارد. در این زمینه، همچنین قابل توجه است که بر خلاف جهش Arg به لیزین (Lys) در BA.1.1، جهش از Arg به Thr، Ser، یا Ile منجر به تغییر تشخیص آنتی بادی شدیدتر شد.

در مورد مطالعه

در مطالعه حاضر، محققان نمونه‌های پلاسما را از افرادی دریافت کردند که سه دوز از CoronaVac را به دنبال عفونت اولیه توسط Omicron BA.1، BA.2، یا BA.5 یا بدون عفونت SARS-CoV-2 دریافت کرده بودند. آنها نمونه‌های پلاسما را سه تا پنج هفته پس از عفونت‌هایی که با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR) تأیید شد، جمع‌آوری کردند.

علاوه بر این، این تیم از شبه‌ویروس‌های مبتنی بر ویروس استوماتیت تاولی (VSV) در سنجش‌های خنثی‌سازی استفاده کردند. با استفاده از این سنجش‌ها، این تیم فعالیت‌های خنثی‌کننده کاذب ویروس 11 آنتی‌بادی مونوکلونال و چهار داروی آنتی‌بادی کوکتل را علیه زیرشاخه‌های BA.4 و BA.5 جهش یافته با Arg346 تعیین کردند.

یافته های مطالعه

افراد غیر آلوده SARS-CoV-2 که یک رژیم سه دوز CoronaVac دریافت کرده بودند، کاهش برابری در تیتر خنثی سازی 50٪ نشان دادند (NT50) در محدوده 1.5 تا 1.7. کاهش برابری برای زیردین‌های BA.5.9، BA.4.6، و BA.4.7 بیشتر از BA.4 یا BA.5 بود، زیرا اولی دارای جهش‌های Arg346Ile، Arg346Thr و Arg346Ser بود. رده‌های فرعی BA.4/BA.5 با این جهش‌ها همچنین می‌توانند از خنثی‌سازی پلاسما از موارد عفونت BA.5 جلوگیری کنند. علاوه بر این، آنها کاهش 2.4 تا 2.6 برابری در NT را نشان دادند50. برعکس، BA.1.1 همچنین دارای پتانسیل فرار ایمنی بود زیرا دارای جهش Arg346Lys مشابه BA.1 بود.

محققان کاهش تیتر خنثی سازی تقریباً یکسانی را برای بیمارانی که از عفونت های BA.1/BA.2 بهبود می یابند، یادداشت کردند. علاوه بر این، آنها دریافتند که پلاسمای نقاهت BA.5 نسبت به BA.1.1 و BA.1 تیتر خنثی سازی بالاتری در برابر BA.5 نشان می دهد. با این حال، پلاسمای دوران نقاهت از موارد عفونت BA.1، BA.2 و BA.5 در برابر سویه اجدادی SARS-CoV-2 حاوی جهش Asp614Gly مؤثرتر بود. به گفته نویسندگان، پدیده(های) نشان دادن ایمنی یا گناه آنتی ژنی اولیه احتمالا مسئول این مشاهدات بوده است.

سیلگاویماب نتوانست زیردین های BA.4 و BA.5 را با جهش های Arg346Ile، Arg346Thr یا Arg346Ser خنثی کند. بنابراین، کوکتل آنتی بادی Evusheld، ترکیبی از tixagevimab با cilgavimab، در برابر رده های فرعی BA.4.6، BA.4.7، BA.5.2.6 و BA.5.9 بی اثر باقی ماند. به همین ترتیب، کوکتل REGEN-COV، ترکیبی از casirivimab با imdevimab، واکنش‌پذیری کمتری را در برابر زیرشاخه‌های جهش یافته با Arg346 نشان داد. قابل ذکر است که bebtelovimab در برابر رده های فرعی با این جهش ها بسیار قوی باقی ماند.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر افزایش قابلیت فرار از ایمنی هومورال زیرشاخه های BA.4 و BA.5 با جهش Arg346 را نشان داد. این مشاهده دو مفهوم مهم دارد. اولاً، زیرشاخه های Omicron BA.4.6، BA.4.7، BA.5.9، BF.7، BA.5.2.6، BA.4.1.9، BE.1.2 و BF.13 ممکن است در طول کووید-کووید در حال انجام، مزیت انتقال به دست آورند. 19 همه گیری. ثانیاً، این فرار ایمنی می‌تواند منجر به ظهور و انتشار سریع رده‌های فرعی BA.4 و BA.5 جهش یافته با Arg346 شود.

علاوه بر این، احتمال عفونت مجدد با BA.4.6 پس از بهبودی از عفونت BA.4 یا BA.5 وجود دارد. علاوه بر این، افرادی که نقص ایمنی یا بیماری‌های همراه را نشان می‌دهند در معرض خطر بیشتری برای عفونت مجدد توسط زیر متغیرهای Omicron هستند. مهم‌تر از همه، نویسندگان بر ارزیابی واکسن‌هایی که زیرمجموعه‌های BA.4 و BA.5 را هدف قرار می‌دهند، تأکید کردند.منبع