مطالعه نشان می‌دهد که XBB.1.5 میل اتصال به hACE2 را در مقایسه با BQ.1.1 و XBB/XBB.1 نشان می‌دهد.

در مطالعه اخیر ارسال شده به bioRxiv* سرور، محققان دلایل ظهور سریع سندرم حاد تنفسی شدید کروناویروس 2 (SARS-CoV-2) XBB.1.5 را بررسی کردند، یک زیردوم از جهش یافته XBB نوترکیب Omicron در ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده آمریکا).

مطالعه: افزایش قابلیت انتقال XBB.1.5 با اتصال قوی ACE2 و فرار آنتی بادی کمک می کند.  اعتبار تصویر: Kateryna Kon/Shutterstock
مطالعه: افزایش قابلیت انتقال XBB.1.5 با اتصال قوی ACE2 و فرار آنتی بادی کمک می کند. اعتبار تصویر: Kateryna Kon/Shutterstock

زمینه

گروه مطالعه دیگری دارای افرادی بود که از BA.5 BTI بهبود یافته بودند و با سری واکسیناسیون اولیه اسید ریبونوکلئیک پیام رسان (mRNA)-1273 یا واکسن های BNT162b2 واکسینه شدند. این تیم نمونه‌های پلاسمایی مرتبط با واکسن‌های CoronaVac و mRNA را به‌ترتیب چهار و دو تا سه هفته پس از ترخیص از بیمارستان جمع‌آوری کردند.

XBB.1.5 با توجه به میل اتصال به hACE2 بالا، ممکن است تحت فشار انتخابی، جهش‌های فرار ایمنی بیشتری مانند BA.2.75 به دست آورد. همچنین، ممکن است بیماریزایی متفاوتی در مقایسه با سویه جهش یافته والدین، XBB داشته باشد. مکانیسم های حاکم بر افزایش بیماری زایی و قابلیت انتقال XBB.1.5 نیاز به بررسی های عمیق فوری دارد. مهمتر از همه، نویسندگان از نظارت دقیق بر گردش خون و تکامل XBB.1.5 برای کمک به توسعه آنتی‌بادی‌ها و واکسن‌های درمانی مؤثر علیه آن حمایت کردند.

*اطلاعیه مهم

در مطالعه حاضر، محققان نمونه‌های پلاسمای خون افرادی را جمع‌آوری کردند که پس از یک عفونت پیشرفت (BTI) توسط زیر متغیرهای Omicron، BF.7، BA.1 و BA.5 بهبود یافتند، یک رژیم سه دوز CoronaVac را تکمیل کردند.

XBB.1.5 به دلیل مزایای رشدی که نسبت به سویه های BQ.1.1 و XBB.1 دارد، ممکن است موج جهانی بعدی بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) را هدایت کند. محققان بر این باورند که یک سرین486جهش پرولین در پروتئین اسپایک (S) XBB.1.5 باعث انتقال سریع آن می شود. این جایگزینی نادر و دو نوکلئوتیدی در زیر متغیر Omicron XBB.1 وجود ندارد و بنابراین نیاز به بررسی فوری دارد.

در مورد مطالعه

YC یکی از بنیانگذاران Singlomics Biopharmaceuticals و مخترع پتنت های موقت مرتبط با آنتی بادی های خنثی کننده SARS-CoV-2 از جمله SA55 و SA58 است.منبع

آنها از سنجش خنثی سازی شبه ویروس (PVN) برای تخمین تیترهای خنثی سازی پلاسما در برابر XBB.1.5 در مقایسه با نوع B.1 (D614G) استفاده کردند. علاوه بر این، محققان میل اتصال به آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین انسانی 2 (hACE2) دامنه اتصال به گیرنده (RBD) XBB.1.5 را با استفاده از سنجش رزونانس پلاسمون سطحی (SPR) ارزیابی کردند. آنها نتایج SPR XBB.1.5 را با نتایج XBB.1، BA.2.75 و BQ.1.1 مقایسه کردند.

یافته های مطالعه

در مقایسه با XBB.1.5 و B.1، پلاسمای بیماران BA.5 BTI واکسینه شده با CoronaVac کاهش 39 و 44 برابری در تیتر خنثی سازی 50% نشان داد (NT50)، به ترتیب. به همین ترتیب، در بیماران BF.7 BTI واکسینه شده با CoronaVac، NT پلاسما50 نسبت به XBB.1.5 نسبت به B.1 27 برابر کاهش یافت. پلاسمای افراد واکسینه شده با mRNA که از BA.5/BA.1 BTI بهبود یافته بودند، الگوی کاهش مشابهی را نشان داد، که نشان می‌دهد، اگرچه کمی ضعیف‌تر، XBB.1.5 توانایی فرار ایمنی هومورال قابل مقایسه با XBB.1، جهش یافته والدینش را نشان داد. علاوه بر این، XBB.1.5 به طور مشابه از آنتی بادی های مونوکلونال درمانی مانند XBB.1 اجتناب کرد، به جز SA55. همچنین، S309 در برابر XBB.1.5 فعالیت خنثی‌سازی ضعیف‌تری را نشان داد.

bioRxiv گزارش‌های علمی مقدماتی را منتشر می‌کند که توسط همتایان بررسی نمی‌شوند و بنابراین، نباید به‌عنوان نتیجه‌گیری، راهنمای عمل بالینی/رفتار مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شوند یا به عنوان اطلاعات ثابت در نظر گرفته شوند.

اعلامیه منافع رقابتی

به طور قابل توجهی، RBD XBB.1.5 دارای میل اتصال به hACE2 بسیار قوی تر از XBB.1 بود، اما با BA.2.75، با ثابت های تفکیک قابل مقایسه بود (KD) از 3.4 نانومولار در مقابل 19 نانومولار در مقابل 1.8 نانومتر. شاید به همین دلیل است که XBB.1.5 از مزیت رشد قابل توجهی نسبت به XBB.1 برخوردار بود و در عین حال پتانسیل بسیار بالایی برای فرار از ایمنی را نشان می داد. علاوه بر این، نتایج مطالعه توضیح می‌دهد که چرا جهش XBB و XBB.1 تنها در برخی از کشورها، به عنوان مثال، هند غالب بود، اما BQ.1.1 به سرعت در سراسر جهان منتشر شد.

نتیجه گیری