هدف محقق UH یافتن مسیرهای علّی ناتوانی‌های رشدی در میان کودکان روستایی زامبیا است



از 2.6 میلیارد کودک در جهان، 11٪ یا 291.2 میلیون تخمین زده می شود که یکی از چهار ناتوانی رشدی – صرع، ناتوانی ذهنی، کاهش بینایی و کاهش شنوایی را داشته باشند. بر اساس برآوردهای اخیر، نود و پنج درصد از این کودکان در کشورهای با درآمد کم و متوسط، عمدتاً در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند.

النا گریگورنکو، محقق دانشگاه هیوستون و همکارانش در ایالات متحده و زامبیا، برای پی بردن به این دلیل، پروژه ای پنج ساله را در مناطق روستایی زامبیا، جنوب آفریقا برای مطالعه کودکان دارای ناتوانی های رشدی آغاز می کنند. این کار با کمک مالی 3.3 میلیون دلاری از موسسه ملی بهداشت کودک و توسعه انسانی یونیس کندی شرایور تامین می شود.

ناتوانی های رشدی یک نگرانی عمده برای سلامت عمومی است، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، جایی که منابع برای تشخیص و اصلاح آنها به شدت محدود است.


النا گریگورنکو، هیو روی و لیلی کرانز کالن استاد برجسته روانشناسی

او گفت: «گروه تحقیقاتی من و شرکای ما در مؤسسه تحقیقاتی ماچا در زامبیا قصد دارند نمونه بزرگی از کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی را ایجاد کنند و توصیف دقیقی از فنوتیپ های مربوطه ارائه دهند و علت این ناتوانی ها را مطالعه کنند. “ما همچنین نحوه تلقی و رفتار با آنها در جامعه را مستند خواهیم کرد و خدماتی را که آنها به آنها دسترسی دارند ارزیابی خواهیم کرد تا بتوانیم مشخص کنیم که هنوز به چه خدماتی نیاز است. در نهایت، ما می خواهیم توصیه های مربوطه را برای سیاست گذاران ارائه کنیم تا کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشند. “

زامبیا یکی از کمتر توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان است که بیش از نیمی از جمعیت آن با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند.

گریگورنکو، مدیر آزمایشگاه GENESIS (سیستم های ژنتیکی و عصبی رفتاری) در کالج هنرهای لیبرال و علوم اجتماعی UH، دارای مدرک دکترا در روانشناسی و ژنتیک است. او 500 مقاله، کتاب، فصل کتاب منتشر کرده است و بیش از یک دهه با کودکان و خانواده‌هایشان در جنوب صحرای آفریقا کار کرده است. این پروژه جدید بر روی کودکان 3 تا 18 ساله متمرکز خواهد بود.

هدف این تیم تحقیقاتی یافتن تقریباً 2000 کودک مبتلا به ناتوانی های رشدی در زامبیا و 2000 خواهر و برادر همسان آنها، در مجموع 4000 کودک است. آنها به طور جمعی یک مجموعه داده چند سطحی منحصر به فرد ایجاد می کنند که شامل زمینه اجتماعی، رفتار، مغز و داده های ژنوم کودکان است.

گریگورنکو گفت: «این مجموعه داده طیفی از تظاهرات و مسیرهای علّی را برای ناتوانی‌های رشدی در روستاهای زامبیا به طور خاص و کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور کلی ارائه می‌کند.

گریگورنکو با تیم گسترده خود از محققان دانشگاه UH در این مطالعه کار خواهد کرد، از جمله دانشیار فناوری مهندسی کامپیوتر، لوکا پولونینی.

این تحقیق توسط مؤسسه ملی بهداشت کودک و توسعه انسانی یونیس کندی شرایور مؤسسه ملی بهداشت تحت شماره جایزه R01HD109307 پشتیبانی می‌شود. محتوای این بیانیه مطبوعاتی صرفاً بر عهده تیم تحقیقاتی است و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های رسمی مؤسسه ملی بهداشت نیست.



منبع