همه آنچه باید در مورد ELISA بدانید

این کتاب الکترونیکی جامع برای هر کسی که مایل به تبدیل شدن به یک متخصص الایزا است، ابزار مفیدی خواهد بود و به آزمایشگاه‌ها در هر شکل و اندازه کمک می‌کند تا هر بار سنجش‌های خود را با موفقیت انجام دهند. نسخه رایگان کتاب الکترونیکی خود را از اینجا دریافت کنید.منبع

INTEGRA Biosciences با خوشحالی اعلام می کند که کتاب الکترونیکی جدیدی را ارائه می دهد که راهنمای کاملی برای ELISA است. این منبع برای کاربران در تمام سطوح تخصص و تجربه، صرف نظر از کاربرد خاص آنها، مرتبط است و دانلود کاملا رایگان است. این کتاب الکترونیکی حاوی تعداد زیادی مقالات آموزشی عمیق، یادداشت‌های مربوط به برنامه و توصیفات کاربر است که به خوانندگان کمک می‌کند تا تمام جزئیات مربوط به نحوه کار ELISA را درک کنند. موضوعات کلیدی مانند:

  • انواع مختلف الایزا
  • ELISA در مقابل وسترن بلات
  • راه حل های INTEGRA برای گردش کار ELISA
  • یادداشت های کاربردی مفید
  • داستان های مشتری