واکسن Jynneos در اطلاعات اولیه ایالات متحده در برابر آبله میمون محافظت می کندعکس پرستار در حال تزریق واکسن

داده های جدید نشان می دهد که واکسن Jynneos که در اصل برای محافظت در برابر عفونت آبله بود، همچنین به نظر می رسد که از آبله میمون محافظت کند.منبع