پرسش و پاسخ: آینده COVID-19

با فرا رسیدن سومین سالگرد کووید، کارشناسان مختلف نظرات خود را در مورد آینده کووید-19 و چگونگی تغییر دیدگاه‌های آنها در طول 3 سال به ما می‌دهند.منبع