چرا مردان اغلب قبل از زنان می میرند؟عکس پزشک و بیمار

یکی از دلایل احتمالی که چرا مردان تمایل به مرگ در سنین پایین تر از زنان دارند ممکن است به دلیل از دست دادن کروموزوم Y از سلول های خون باشد.منبع