چرا مردان اغلب قبل از زنان می میرند؟

یکی از دلایل احتمالی که چرا مردان تمایل به مرگ در سنین پایین تر از زنان دارند ممکن است به دلیل از دست دادن کروموزوم Y از سلول های خون باشد.منبع