چگونه یک پزشک حامی پیدا کنیم

OutCare Health: “یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی را پیدا کنید که بتوانید به آن اعتماد کنید.”

ائتلاف سلامت تراجنسیتی‌ها در ویسکانسین: «دایرکتوری سلامت تراجنسیتی‌ها WI».

زک مک کالوم: عکس زک مک کالوم

منابع:

آماندا کالن، MD، پزشکی ییل؛ دانشیار مامایی، زنان، و علوم تولید مثل، دانشکده پزشکی ییل، نیوهون، سی تی.

انجمن حرفه ای جهانی برای سلامت تراجنسیتی ها (WPATH): «جستجوی فهرست ارائه دهندگان».

کریستی اولزسکی: عکس از کریستی اولزسکی

اعتبار عکس:

GLMA: متخصصان سلامت در حال ارتقای برابری LGBTQ: “یک ارائه دهنده را پیدا کنید.”

کریستی اولزسکی، دکترا، کارگردان و یکی از بنیانگذاران برنامه جنسیت کودکان ییل؛ دانشیار روانپزشکی، دانشکده پزشکی ییل، نیوهیون، CT.

آماندا کالن: عکس از عکاسی کاریسا ون تاسل

کمپین حقوق بشر (شاخص برابری سلامت 2022): “امکانات مراقبت های بهداشتی در نزدیکی شما چگونه بر شمول LGBTQ+ اندازه گیری می کنند؟”

زک مک کالوم، نویسنده و مدافع سلامت، پورتلند، OR.

مرزها در میکروبیولوژی سلولی و عفونت: “تاثیر مراقبت های پزشکی تایید کننده جنسیت بر میکروبیوم های واژن و نئوواژینال افراد تراجنسیتی و دارای تنوع جنسیتی.”منبع

انجمن پزشکی آمریکا (AMA): “ایجاد یک عمل دوستدار LGBTQ.”

مجله روانشناسی انسانی: “مدل رضایت آگاهانه مراقبت از تراجنسیتی: جایگزینی برای تشخیص نارسایی جنسی”.