چگونه COVID-19 بر سیستم تولید مثل زنان تأثیر می گذارد


از 3 اکتبرrdبر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال 2022، همه‌گیری COVID-19 منجر به بیش از 615 میلیون مورد سندرم حاد تنفسی کرونا 2 (SARS-CoV-2) و بیش از 6.5 میلیون مرگ در سراسر جهان شده است. لرز، تب، تنگی نفس، از دست دادن بویایی، خستگی، اسهال، حالت تهوع و سردرد برخی از علائم رایج COVID-19 هستند. علاوه بر این، گزارش‌های موردی متعددی تأثیر عفونت‌های SARS-CoV-2 را بر اندام‌ها و سیستم‌های بدن انسان مستند کرده‌اند. سؤالات متعددی نیز در مورد تأثیر آن بر سلامت باروری زنان به ویژه بارداری و باروری مطرح شده است.

مطالعات مختلف بی‌نظمی چرخه قاعدگی را در زنان به دنبال عفونت SARS-CoV-2 گزارش کرده‌اند، اگرچه قاعدگی موضوعی است که مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعات اخیر نشان داد که حدود 16 درصد از زنان به دنبال عفونت SARS-CoV-2 اختلالات قاعدگی را گزارش کردند. علاوه بر این، یک متاآنالیز ارتباط عفونت SARS-CoV-2 را با مرده‌زایی، زایمان زودرس و وزن کمتر هنگام تولد نشان داد.

تفاوت های جنسی نقش مهمی در پاتوژنز، شیوع و تعدیل بیماری دارد. تفاوت های احتمالی برای چنین تفاوت های جنسی می تواند نوسانات هورمون ها در دوران بارداری و قاعدگی باشد. علاوه بر این، تفاوت های جنسی در پاسخ های ایمنی برای بسیاری از عفونت های تنفسی ویروسی مشاهده شده است. اگرچه تاثیر هورمون های جنسی زنانه بر سیستم ایمنی به خوبی توضیح داده شده است، اما این رابطه متقابل نیست.

بررسی جدید در زیست شناسی تولید مثل ژورنال رابطه بین سیستم ایمنی و دستگاه تناسلی زنان را تجزیه و تحلیل کرد و در عین حال بر اثرات پاسخ‌های ایمنی مرتبط با COVID-19 بر روی سیستم تولید مثل تمرکز کرد. این مطالعه PubMed را برای شناسایی ادبیات بررسی شده به زبان انگلیسی تا می 2022 جستجو کرد و در نهایت شامل 83 مطالعه شد.

مطالعه: تأثیر پاسخ ایمنی مرتبط با عفونت COVID-19 بر سیستم تولید مثل زنان.  اعتبار تصویر: eamesBot / Shutterstockمطالعه: تأثیر پاسخ ایمنی مرتبط با عفونت COVID-19 بر سیستم تولید مثل زنان. اعتبار تصویر: eamesBot / Shutterstock

پاسخ های ایمنی در برابر COVID-19

SARS-CoV-2، عامل بیماری کووید-19، یک ویروس RNA تک رشته ای با حس مثبت است که می تواند سلول های اپیتلیال ریوی را با اتصال گلیکوپروتئین اسپایک ویروسی به گیرنده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE2) آلوده کند. سپس سلول های اپیتلیال ریوی پاسخ های ایمنی را با ترشح اینترلوکین 8 (IL-8) و جذب نوتروفیل ها آغاز می کنند. سپس سلول‌های ایمنی می‌توانند مسیرهای دیگری را برای تحریک پاسخ ایمنی فعال کنند، مانند Janus Kinase – مبدل سیگنال و فعال‌کننده مسیر رونویسی (JAK-STAT). مسیر JAK-STAT باعث رونویسی فاکتور هسته ای کاپا B (NF-kB) و سایر عواملی می شود که منجر به تولید سایتوکاین های پیش التهابی می شود. تحقیقات نشان داده است که سطوح بالای سایتوکین های پیش التهابی، از جمله IFN-g، IL-1B، IL-6، IL-2 و کموکاین ها، شدت بیماری COVID-19 را افزایش می دهند.

SARS-CoV-2، مانند سایر عفونت های ویروسی، بر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) تأثیر می گذارد. اگرچه سیتوکین ها هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین هیپوتالاموس (CRH) را از طریق محور HPA برای تحریک ترشح گلوکوکورتیکوئید القا می کنند، آنها همچنین می توانند مستقیماً بر روی غدد فوق کلیوی و هیپوفیز برای آزاد کردن گلوکوکورتیکوئیدها تأثیر بگذارند. گلوکوکورتیکوئیدها برای کاهش اثر طوفان های سیتوکین تولید می شوند که می تواند منجر به مرگ بیماران COVID-19 شود. با این حال، گلوکوکورتیکوئیدها می توانند علائم سیستمیک داشته باشند و منجر به ناباروری بدون تخمک گذاری شوند.

تاثیر پروژسترون و استروژن بر سلول های ایمنی

مطالعات قبلی مشاهده کرده اند که نوسانات هورمونی پروژسترون و استروژن در طول چرخه قاعدگی می تواند سیستم ایمنی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد. گیرنده های پروژسترون در سلول های کشنده طبیعی (NK)، ماکروفاژها، سلول های دندریتیک و لنفوسیت های CD4+ یافت می شوند، در حالی که گیرنده های استروژن در تمام سلول های ایمنی یافت می شوند.

چرخه قاعدگی شامل چهار مرحله است: فولیکولی، قاعدگی، لوتئال و تخمک گذاری. استروژن در فاز فولیکولی غالب است، در حالی که سطح استروژن و پروژسترون در فاز لوتئال بالا است. پروژسترون دارای اثرات ضد التهابی است، در حالی که استروژن دارای اثرات پیش التهابی در غلظت های پایین و اثرات ضد التهابی در غلظت های بالا است.

علاوه بر این، استروژن همچنین می‌تواند از بیان IL-6، یکی از حیاتی‌ترین سایتوکاین‌های مرتبط با COVID-19 که از طریق اختلال در فعال‌سازی NF-kB باعث طوفان سیتوکین می‌شود، جلوگیری کند. این نشان می‌دهد که استروژن می‌تواند یک عامل محافظتی در برابر چندین عفونت، از جمله SARS-CoV-2 باشد، و همچنین ممکن است مسئول پاسخ ایمنی مهم‌تر زنان به COVID-19 نسبت به مردان باشد. سطح استروژن با سیتوکین های التهابی همبستگی منفی دارد که می تواند به محافظت از زنان در برابر طوفان های شدید سیتوکین و عوارض COVID-19 کمک کند.

نقش سلول های ایمنی در آندومتر

آندومتر شامل یک شبکه سیتوکین بسیار فعال است که می تواند به جذب یا فعال سازی زیرگروه های لکوسیت در آندومتر کمک کند. مطالعات قبلی همچنین افزایش تنظیم کموکاین مشتق از ماکروفاژ (MDC) و IL8 را نشان داده است که می تواند به تحریک هجوم نوتروفیل ها در آندومتر قبل از قاعدگی کمک کند.

لکوسیت‌های آندومتر از سلول‌های NK، ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها تشکیل شده‌اند که می‌توانند از تهاجم میکروبی در مرحله ترشحی چرخه قاعدگی محافظت کنند. لنفوسیت های B نیز در این مرحله افزایش یافته اند، در حالی که کاهش فعالیت لنفوسیت T وجود دارد. فعالیت لنفوسیت‌های T در اوایل تا اواسط پرولیفراتیو افزایش می‌یابد و به پاکسازی باقی‌مانده باقی‌مانده آندومتر پس از قاعدگی کمک می‌کند. مطالعات اخیر نشان داده اند که اختلال در تنظیم سلول های ایمنی آندومتر به دلیل عفونت COVID-19 می تواند باعث خونریزی غیرطبیعی رحم شود.

تأثیر عفونت SARS-CoV-2 بر چرخه قاعدگی

در حال حاضر، مطالعاتی که تأثیر عفونت SARS-CoV-2 را بر چرخه قاعدگی تجزیه و تحلیل می کند، کمیاب است. مطالعه اخیر نشان داد که 20 درصد از زنان مبتلا به SARS-CoV-2 کاهش حجم قاعدگی، 9 درصد افزایش در حجم قاعدگی و 75 درصد هیچ تغییری در حجم قاعدگی نشان ندادند. مطالعه دیگری گزارش داد که حدود 16 درصد از زنان به دنبال عفونت SARS-CoV-2 دچار اختلالات قاعدگی شدند. با این حال، اکثر مطالعات هیچ تفاوت معنی‌داری در هورمون‌های جنسی بین گروه شاهد و بیماران مبتلا به کووید-19، بیماران شدید و خفیف، یا بیماران با و بدون تغییرات قاعدگی نشان ندادند. بنابراین، فرض بر این است که استرس ناشی از پاسخ ایمنی ممکن است باعث تغییرات موقت چرخه قاعدگی به دلیل تعامل بین محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد (HPG) و محور HPA شود.

تعامل بین محورهای HPG و HPA

گزارش شده است که گلوکوکورتیکوئیدها که محصولات نهایی فعال‌سازی محور HPA هستند، ترشح گنادوتروپین را مهار می‌کنند و در نتیجه فعال‌سازی محور HPG را سرکوب می‌کنند. این فرآیند می تواند توسط هورمون های جنسی زنانه، پروژسترون و استروژن تنظیم شود. علاوه بر این، چندین مطالعه سطوح بالاتر کورتیزول را در طول فاز فولیکولی در مقایسه با فاز لوتئال گزارش کرده‌اند که ممکن است بر فعال شدن محور HPA نیز تأثیر بگذارد.

همچنین گزارش شده است که افرادی که در طول فاز فولیکولی آلوده شده اند، سرکوب بیشتری از محور HPG و هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) دارند. علاوه بر این، مشاهده شده است که CRH در سرکوب محور HPG مستقل از گلوکوکورتیکوئیدها نقش دارد. طوفان‌های سیتوکین ناشی از عفونت‌های SARS-CoV-2 می‌توانند با افزایش گلوکوکورتیکوئیدها و CRH، محور HPA را تغییر دهند، که ممکن است منجر به اختلالات قاعدگی، خونریزی شدید قاعدگی و چرخه‌های تخمک‌گذاری شود.

تاثیر واکسن COVID-19 بر چرخه قاعدگی

در حال حاضر، اختلالات قاعدگی ناشی از واکسیناسیون کووید-19 موقتی بوده و طی دو سیکل برطرف می شود. شایع ترین اختلالات قاعدگی گزارش شده شامل فواصل کوتاه تر بین قاعدگی و خونریزی طولانی یا شدیدتر است. زنانی که پس از اولین دوز، اختلالات قاعدگی را تجربه کردند، در معرض خطر بیشتری برای ایجاد علائم شدیدتر پس از دوز دوم بودند. سن زنان، سابقه بارداری، دوز دوم واکسن و سابقه سیگار کشیدن پیش‌بینی‌کننده اختلالات قاعدگی به دنبال عفونت SARS-CoV-2 گزارش شده است. علاوه بر این، اختلالات قاعدگی برای همه انواع مختلف واکسن‌های COVID-19 مشابه بود.

تأثیر SARS-CoV-2 بر جفت

تأثیر عفونت SARS-CoV-2 بر جفت هنوز به خوبی درک نشده است. برای عفونت ویروسی و تکثیر، پروتئین سنبله به گیرنده ACE-2 سلول هدف متصل می شود. آمیختگی غشای سلولی ویروس و میزبان با پرایم کردن پروتئین اسپایک با سرین پروتئاز 2 غشایی سلولی (TMPRSS2) اتفاق می‌افتد. سلول هایی که همزمان ACE-2 و TMPRSS2 را بیان می کنند، در معرض خطر بیشتری برای عفونت SARS-CoV-2 هستند. با این حال، تنها تعداد کمی از سلول‌های جفتی یافت شدند که ACE-2 و TMPRSS2 را بیان می‌کنند.

واکنش ایمنی قطعی و بیان رونوشت های ضد ویروسی گذرنده القا شده با اینترفرون (IFITM) می تواند نقش اساسی در محافظت از عفونت SARS-CoV-2 جفت داشته باشد. IFITM پروتئین هایی هستند که در سلول های جفت و اپیتلیال بیان می شوند و به مهار تکثیر ویروس ها کمک می کنند. با این حال، مطالعات خارج از بدن نشان داده‌اند که SARS-CoV-2 می‌تواند سلول‌های جفت انسان را آلوده و منتشر کند، که ممکن است ناشی از ایسکمی جفت باشد که به دلیل هیپوکسی مادر یا طوفان سیتوکین در بیماران بزرگسال COVID-19 رخ می‌دهد.

تأثیر SARS-CoV-2 بر بارداری

چندین مطالعه گزارش کرده اند که عفونت SARS-CoV-2 با پیامدهای نامطلوب بارداری مرتبط است. این موارد شامل وزن کمتر هنگام تولد، زایمان زودرس، مرده زایی و خونریزی پس از زایمان است. این پیامدها می تواند به دلیل افزایش حالت التهابی مرتبط با عفونت SARS-CoV-2 باشد. به دلیل طوفان سیتوکین ایجاد شده توسط عفونت SARS-CoV-2، کورتیکواستروئیدها در مقادیر بیشتری تولید می شوند و باعث زایمان زودرس می شوند. سقط جنین می تواند با التهاب سیستمیک، پاسخ نامتعادل Th1/Th2 یا افزایش نسبت Th17/Treg ایجاد شود.

تاثیر واکسن کووید-19 بر بارداری

کالج آمریکایی متخصصان زنان و زایمان (ACOG) و مرکز کنترل بیماری ها (CDC) توصیه می کنند زنان باردار و شیرده را علیه SARS-CoV-2 واکسینه کنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که واکسن‌های کووید-۱۹ در بارداری بی‌خطر و مؤثر بوده و با هیچ گونه عارضه جانبی نوزادی مرتبط نیستند. با این حال، تعداد کمی از علائم غیر جدی، مانند درد رحم، انقباض رحم، و تنش رحم، با واکسن‌های کووید-19 مرتبط است.

تأثیر COVID-19 بر باروری

مشاهده شد که پاسخ ایمنی در برابر عفونت SARS-CoV-2 بر باروری زنان تأثیری ندارد. با این حال، مشخص شد که عفونت SARS-CoV-2 بر سیستم تولید مثل مردان تأثیر می گذارد. یک مطالعه اخیر کاهش کوتاه مدت باروری را در مردان مبتلا به SARS-CoV-2 نشان داد. اختلال عملکرد جنسی مردان ناشی از COVID-19 می تواند تا 7 ماه پس از عفونت ادامه یابد. طوفان سیتوکین ناشی از عفونت SARS-CoV-2 می تواند باعث آسیب به سد بیضه های خونی شود و همچنین باعث افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) شود که به نوبه خود بر تحرک، اسپرم زایی و لقاح اسپرم های بالغ تأثیر می گذارد.

نتیجه

طوفان سیتوکین به دلیل عفونت SARS-CoV-2 می تواند باعث اختلالات کوتاه مدت قاعدگی، زایمان زودرس و سقط جنین شود. همچنین می تواند بر سیستم تناسلی مردان تأثیر منفی بگذارد و باعث کاهش باروری و اختلال نعوظ شود. تحقیقات بیشتری برای شناسایی تفاوت‌ها در علائم بین زنان آلوده در فاز فولیکولی و کسانی که در فاز لوتئال آلوده شده‌اند، باید انجام شود. همچنین، برای تعیین اینکه آیا ایمنی واکسن یا پاسخ ایمنی در مورد اینکه آیا واکسن COVID-19 یا عفونت SARS-CoV-2 در فاز فولیکولار یا لوتئال رخ داده است، به تحقیقات بیشتری نیاز است.منبع