کمک هزینه NSF به ژانگ برای تولید فیبر عضلانی با رویکرد زیست شناسی مصنوعی اعطا شد

آزمایشگاه ژانگ از یک رویکرد زیست شناسی مصنوعی برای تولید فیبرهای ماهیچه ای مصنوعی از باکتری های دستکاری شده ژنتیکی استفاده می کند. این گروه ابزار و خواص نسل اول فیبرهای عضلانی مصنوعی را سال گذشته در مجله Nature Communications منتشر کردند. آنها اکنون قصد دارند از سیستم خود برای تنظیم دقیق توالی پروتئین تیتین استفاده کنند و سپس بفهمند که این تغییرات توالی چگونه بر خواص فیبرهای عضلانی تأثیر می گذارد.

فوژونگ ژانگ، استاد مهندسی انرژی، محیط زیست و شیمی در دانشکده مهندسی مک‌کلوی

فوژونگ ژانگ، استاد مهندسی انرژی، محیط زیست و شیمی در دانشکده مهندسی مک‌کلوی، یک پلتفرم زیست‌شناسی مصنوعی برای تولید فیبرهای عضلانی قوی، سخت و می‌تواند انرژی را به روش‌هایی بسیار شبیه به چیز واقعی جذب کند، توسعه داده است. تیم تحقیقاتی او به بررسی تغییرات ژنتیکی که ممکن است به بهبود عملکرد مواد منجر شود، ادامه داد.

چرا آنجا توقف کنید؟

دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیسمنبع

تیم او همچنین از ابزارهای خود برای بررسی فیبرهای عضلانی حیوانات منقرض شده استفاده خواهد کرد.

منبع:

او گفت: “ما الیاف را با توالی های پروتئینی مشخص می سازیم و بررسی می کنیم که چقدر قوی و سخت هستند. سپس می توانیم ویژگی های مواد را با توالی آنها ترسیم کنیم.” او گفت: «ما می‌توانیم از این داده‌ها برای ایجاد فیبرهای عضلانی با ویژگی‌های خاص با جستجوی پروتئین‌های تیتین جدید استفاده کنیم، که شامل پروتئین‌هایی از گونه‌های جانوری منقرض شده است.

بنیاد ملی علوم (NSF) به دانشگاه واشنگتن در آزمایشگاه ژانگ سنت لوئیس کمک مالی 458490 دلاری برای ادامه این خط تحقیقاتی اعطا کرده است. تیم او اکنون می‌تواند نگاهی دقیق‌تر به تیتین پروتئین ماهیچه‌ای بیندازد تا بفهمد چه تغییرات ژنتیکی در تیتین با ویژگی‌های مادی خاص مرتبط است.

ما می خواهیم از پلت فرم بیولوژی مصنوعی خود به عنوان ابزاری برای درک نحوه عملکرد فیبر ماهیچه ای مصنوعی و ساخت مواد بهتر استفاده کنیم.”